fbpx

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat danych osobowych, które przetwarza Ikarto Jacek Fura Niniejsza polityka określa również, co dzieje się z tymi informacjami oraz jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na adres elektroniczny e-mail jacek@ikarto.pl lub listownie na adres Ikarto Jacek Fura, Kielnarowa 94d 36-020 Tyczyn.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z jego treścią. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ikarto Jacek Fura, Kielnarowa 94d 36-020 Tyczyn. Ikarto Jacek Fura zobowiązuje się chronić dane osobowe użytkowników korzystających z jej strony internetowej lub kontaktujących się z firmą w celu złożenia zapytania.

Niniejsza Polityka prywatności i korzystania z plików cookie dotyczy wykorzystywania przez naszą firmę wszelkich danych osobowych, które zbieramy od użytkowników za pomocą następujących usług:

 • Strony internetowej ikarto.pl oraz ikarto.pl/panel oraz ikarto.pl/sklep
 • mediów społecznościowych, komunikatorów lub oficjalnych treści IKARTO na innych witrynach internetowych lub aplikacjach;
 • obsługi konsumentów i klientów w formie infolinii telefonicznej i wiadomości sms;
 • obsługi konsumentów i klientów w formie wiadomości mail

W celu optymalizacji świadczenia usług na rzecz użytkowników nasza firma gromadzi określone informacje na temat użytkowników.

Korzystając z danych osobowych, które przekazali nam użytkownicy lub które od nich pozyskaliśmy, będziemy przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych np. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE.

W przypadku korzystania z jakichkolwiek usług, aktywności lub treści internetowych firmy IKARTO, uzyskiwania do nich dostępu lub rejestrowania się w nich, Firma IKARTO może otrzymywać dane osobowe użytkowników. Mogą to być takie dane jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, IP, adres pocztowy, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, płeć lub data urodzenia, a także informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z usług IKARTO, np. czytane lub oglądane treści bądź wykonywane czynności podczas korzystania ze strony, aplikacji i innych usług.

W Jaki Sposób Firma IKARTO Wykorzystuje Zebrane o Użytkownikach Informacje?

Firma IKARTO wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celach realizacji działalności firmy:

 • świadczenie usług, realizacja aktywności oraz dostarczanie treści internetowych, a także udzielanie odpowiedzi na prośby i zapytania użytkowników;
 • kontakt z użytkownikiem w związku z przekazanymi przez niego informacjami;
 • prowadzenie analiz i badań w celu doskonalenia usług oferowanych przez IKARTO;
 • w celu zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach opisanych regulaminach serwisu ikarto.pl/panel oraz ikarto.pl/sklep
 • w celach rejestracji i weryfikacji konta użytkownika Serwisu,
 • w celu przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe — za uprzednią i odrębną zgodą;
 • w celach marketingowych i statystycznych,

Firma IKARTO gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celach określonych powyżej, ponieważ posiada ku temu uzasadnione interesy gospodarcze, które jednak nie są nadrzędne względem prawa użytkownika do odpowiedniej ochrony danych osobowych. Użytkownik nie ma obowiązku przekazywania firmie IKARTO żadnych danych osobowych opisanych powyżej, lecz jeżeli użytkownik zdecyduje się odmówić podania danych, istnieje możliwość, że nie będzie mógł skorzystać z usług wymienionych powyżej lub otrzymać od IKARTO informacji, o które poprosił.

Kiedy Firma IKARTO Może Się Kontaktować Z Użytkownikiem?

Firma IKARTO może się kontaktować z użytkownikiem w następujących przypadkach:

 • w związku z korespondencją przekazaną przez użytkownika;
 • w związku komentarzem lub zapytaniem zgłoszonym firmie IKARTO, np. za pomocą mediów społecznościowych, wiadomości tekstowych, wiadomości pozostawionych za pomocą poczty głosowej lub innych komunikatorów;
 • w celu przekazania aktualnych informacji na temat zmian polityk i praktyk firmy IKARTO.

Czy Firma IKARTO Może Komukolwiek Ujawnić Dane Osobowe Użytkownika?

Firma IKARTO może przekazywać lub ujawniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom jeżeli jest to niezbędne w celu realizacji usług IKARTO lub spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Firma IKARTO może również ujawniać dane osobowe użytkowników osobom trzecim w następujących przypadkach:

(i) jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa,

(ii) na potrzeby lub w związku z postępowaniem prawnym bądź w innych przypadkach w celu ustanowienia, wykonania lub obrony swoich praw,

(iii) na rzecz osób trzecich będących organami ścigania lub agencjami rządowymi, które wydały zgodne z prawem żądanie ujawnienia danych osobowych,

(iv) w przypadku, gdy ujawnienie informacji jest niezbędne w celu zapobieżenia szkodzie lub stracie finansowej bądź w związku z prowadzonym dochodzeniem w sprawie podejrzewanej lub stwierdzonej działalności przestępczej, lub

(v) w przypadku sprzedaży lub przeniesienia przez firmę całości lub części przedsiębiorstwa bądź aktywów (w tym poprzez połączenie, reorganizację, wydzielenie, rozwiązanie lub likwidację).

Jak Długo Firma IKARTO Przechowuje Dane Osobowe Użytkowników?

Firma IKARTO będzie przechowywać dane osobowe użytkowników w systemach firmowych tak długo, jak będzie to niezbędne dla danej aktywności, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują dłuższy okres przechowywania lub na niego zezwalają.

Czy Można Zobaczyć Lub Skasować Dane Osobowe Użytkownika Będące w Posiadaniu Firmy IKARTO?

W zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Podejmiemy wszelkie zasadne wysiłki, aby dostarczyć, skorygować lub usunąć dane osobowe użytkownika znajdujące się w naszych zasobach. Prosimy o kierowanie próśb i zapytań dotyczących powyższej kwestii lub jakichkolwiek zagadnień związanych z niniejszą Polityką prywatności i korzystania z plików cookie na adres elektroniczny e-mail jacek@ikarto.pl  lub listownie na adres Ikarto Jacek Fura, Kielnarowa 94d 36-020 Tyczyn.

Użytkownik ma również prawo zażądać, aby przetwarzane dane osobowe użytkownika zostały skorygowane lub usunięte, aby przetwarzanie danych zostało ograniczone lub aby przechowywane dane osobowe zostały dostarczone użytkownikowi w przenośnym formacie. W przypadku chęci omówienia lub skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z naszą firmą zgodnie z informacjami podanymi powyżej.

Pliki Cookie w Przeglądarce Internetowej

Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane w komputerze użytkownika, których celem jest gromadzenie standardowych informacji na temat logowania się w Internecie oraz na temat zachowania użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu śledzenia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika oraz do tworzenia raportów statystycznych na temat aktywności na stronie internetowej. Dodatkowe informacje znajdują się pod adresem  www.aboutcookie.org. Użytkownik może w swojej przeglądarce zablokować pliki cookie, a wyżej podana strona internetowa zawiera instrukcję usuwania plików cookie z przeglądarki.

Podczas każdej wizyty na stronie IKARTO urządzenie użytkownika pobiera strony oglądane przez użytkownika wraz z plikiem cookie. Dzieje się tak na wielu stronach internetowych, ponieważ pliki cookie zawierają przydatną wiedzę dla wydawców stron internetowych, na przykład informacje pozwalające określić, czy dane urządzenie (oraz prawdopodobnie jego użytkownik) odwiedzało wcześniej daną stronę. Podczas kolejnej wizyty strona sprawdza, czy na urządzeniu znajduje się plik cookie, który został tam zapisany podczas poprzedniej wizyty. Jeżeli użytkownik będzie kontynuować wizytę na stronie bez zmiany ustawień, Firma IKARTO uznaje, że użytkownik zgadza się na otrzymywanie wszystkich plików cookie na stronie IKARTO. Użytkownik może w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.

Informacje dostarczane dzięki plikom cookie umożliwiają firmie IKARTO poznanie profilu osób odwiedzających stronę oraz zapewnienie użytkownikom wyższy komfort korzystania ze strony. Firma IKARTO korzysta z takiej wiedzy w celu udoskonalania usług i komunikacji dostarczanych użytkownikom oraz poznania innych stron odwiedzanych przez użytkowników, aby lepiej poznać ich zainteresowania. Nasza firma korzysta wyłącznie z takich plików cookie, które są niezbędne w celu prowadzenia strony internetowej dla użytkowników pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę.

Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki w celu akceptacji wszystkich plików cookie, odrzucenia wszystkich plików cookie lub powiadamiania użytkownika o zapisaniu pliku cookie. (Ponieważ przeglądarki różnią się między sobą, należy skorzystać z menu „Pomoc” danej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.) Aby zrezygnować z opcji śledzenia przez narzędzie Google Analytics na wszystkich witrynach internetowych, należy skorzystać z adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Profilowanie i Inne Działania Marketingowe

 1. Na potrzeby rejestracji oraz prowadzenia Konta w Serwisach pod adresem: ikarto.pl/panel oraz ikarto.pl/sklep, Administrator przetwarza adresy email. Adresy email nie są prezentowane innym Użytkownikom Serwisu.
 2. Administrator może gromadzić adresy IP (numery interfejsu sieciowego) Użytkowników, które są zapisywane w logach systemowych Serwisu. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).
 3. Administrator przesyła Użytkownikowi Newsletter wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na otrzymywanie takich informacji.

Zmiany Polityki Prywatności I Korzystania Z Plików Cookie

Niniejsza Polityka prywatności i korzystania z plików cookie podlega okresowej aktualizacji, a więc zaleca się, aby użytkownik zapoznawał się z nią każdorazowo podczas korzystania z witryny IKARTO lub przesyłania danych osobowych firmie IKARTO.

Kontakt z Firmą IKARTO w Związku z Polityką Prywatności i Korzystania z Plików Cookie / Skargi

W przypadku pytań lub uwag związanych z niniejszą Polityką prywatności i korzystania z plików cookie prosimy o kontakt na adres elektroniczny e-mail jacek@ikarto.pl  lub listownie na adres Ikarto Jacek Fura, Kielnarowa 94d 36-020 Tyczyn.

Jeżeli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Firma IKARTO postępuje z danymi osobowymi, użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych w UE.