fbpx

Wskaźnik ROI – Jak policzyć?

Zawsze podejmując działania marketingowe powinieneś mieć z tyłu głowy ten niezwykle ważny wskaźnik. Niestety większość przedsiębiorców nie ma świadomości o jego istnieniu, a przecież on tak naprawdę może pokazać Ci gdzie inwestować, a gdzie inwestycja w marketing się nie sprawdza.

ROI to najkrócej mówiąc wskaźnik mówiący o tym, czy osiągnęliśmy zysk ze środków zainwestowanych w reklamę. Skrót ROI wywodzi się z angielskich wyrazów – Return On Investment, czyli zwrot z inwestycji.

Pamiętaj!
Podejmując jakiekolwiek działania związane z promocją / marketingiem zawsze badaj wskaźnik ROI.

Jak obliczyć ROI?

Jest to prostsze niż myślisz. Wystarczy tylko podstawić odpowiednie wartości do poniższego wzoru:

ROI = (Zysk / Koszty) x 100%

gdzie

Zysk to (Przychód ze sprzedaży – Koszty)

Przykładowe obliczenie ROI

– budżet na reklamę wyniósł 1500 zł
– cena zakupu produktu wynosiła 100 zł
– cena sprzedaży produktu wynosiła 180 zł
– dzięki akcji marketingowej sprzedano 10 produktów

Koszt = 100 x 10 + 1500zł = 2500 zł
Przychód = 200 x 10 = 2000 zł

ROI = (2000 – 2500 / 2500) * 100%
ROI = – 20%

Widać wyraźnie na powyższym przykładzie, że pieniądze zainwestowane w tą konkretnie akcję promocyjną nie zwróciły się, ponieważ z każdej złotówki wydanej na marketing inwestor osiągnął 0,80 zł zwrotu.

Pamiętaj!
Zawsze sprawdzaj ROI po zakończeniu danej kampanii tak, by skuteczniej wybierać te kanały sprzedaży, które będą dla Ciebie najbardziej opłacalne. Rezygnuj lub optymalizuj kampanie nie przynoszące zakładanego zwrotu z inwestycji.

Czy zawsze swoje decyzje opierać na ROI?

To wszystko zależy. Ponieważ wskaźnik ten, jakkolwiek bardzo ważny, nie pokazuje nam wszystkich informacji takich jak np. sezonowość produktu. Nie daje nam również informacji o przyczynach takiego, a nie innego wyniku kampanii.

Należy również pamiętać, że chodź czasem ROI może być ujemny to jednak kampania przynosi nam inne korzyści takie jak np. rozpoznawalność marki, wzrost zainteresowania marką, zwiększenie świadomości osób, którzy w dłuższej perspektywie mogą zostać naszymi klientami.

ROI przy wprowadzaniu produktu na Amazon lub Allegro 

W planowaniu np. wprowadzenia nowego produktu na rynek oraz zaplanowania w związku z tym odpowiednich akcji marketingowych zwłaszcza jeśli chodzi o wprowadzenie nowego produktu na Allegro czy Amazon powinniśmy się starać, by wskaźnik ROI wynosił około 100% ponieważ da nam to możliwość wyprodukowania (zamówienia) nowej partii towaru. Innymi słowy sprzedaż każdego produktu powinna generować nam taki zysk, by móc za ten zysk zakupić nową sztukę produktu.

Jeśli szukasz pomocy przy wprowadzeniu produktu na Amazon czy Allegro lub chcesz zaplanować skuteczną akcję marketingową w internecie swojego produktu, czy usługi zapraszam do kontaktu.